دیدگاه شماره 3

مدرسه کسب و کار دانشگاه خواجه نصیر حلقه ی مفقوده ی موفقیت سازمان ها بود.

هومن زنگنه مدیرعامل هلدینگ زرین

تمامی حقوق این سایت برای مدرسه ی کسب و کار دانشگاه خواجه نصیر و موسسه گسترش علوم و فنون پایوران محفوظ می باشد. Ds:S.Alipour©2018
X