توسعه اقتصادي چيست ؟

توسعه اقتصادي چيست ؟

با مروري در كتب ، نظريه ها ، تئوري ها و مقالات صاحب نظران توسعه ، موضوعاتي كم و بيش يكسان با محور هاي مشخص را مي بينيم كه از ذكر اين محورها خودداري ميكنم ، ليكن تمام اين نظريات به نظر من از يك موضوع أساسي غافل مانده اند ، و اين موضوع كه ميتواند نه تنها از مهمترين عوامل بلكه قطعا مهمترين شاخص توسعه يافتگي كشورهاست ، ميزان يا شاخص فساد اداري و مالي است . هيچ كشور توسعه يافته اي را نميتوان يافت كه در آن شاخص فساد بالا باشد و بالعكس هيچ كشور توسعه نيافته ايي را نمي بينيم كه در آن ، شاخص فساد بالا نباشد.
بياييد يكبار ديگر آمارهاي اقتصادي كشور ها را بررسي كنيم ، آيا به راستي آنطور كه تئوري هاي موجود ميگويند ، توليد تابع نيروي كار ، سرمايه و ضريب تكنولوژي است ؟ اگر چنين بود بايد كشورهايي مانند عربستان با درامدهاي نجومي ، دسترسي به نيروي كار داخلي و وارداتي و نيز دسترسي به تكنولوژي هاي برتر ، جزو كشورهاي توسعه يافته بودند . آيا در كشور ما ، در دوره هايي كه درآمد هاي سرشار نفتي وجود داشت از جمله دولت احمدي نژاد ، تغيير چنداني در رشد و توسعه كشور حاصل شد ؟
مسلما جواب منفي است . در همين زمينه ميتوان به دو كشور چين و هند اشاره كرد ، دو كشوري كه هر دو از مزيت بازار بزرگ داخلي بيش از يك ميليارد نفر برخوردار بودند با اين تفاوت كه هند از مزاياي بيشتري از جمله نيروي كار ارزانتر ، منابع طبيعي بيشتر ، زبان انگليسي ، دانشگاه هاي فراوان و…. برخوردار بوده ، ليكن چرا چين به وضعيت بسيار متفاوت تري رسيده ؟ بنظر من تنها عامل مبارزه جدي با فساد در چين است . در كشور ما نيز جداي از وضعيت منابع مالي ، در هر دوره تاريخي كه حاكميت در برخورد با فساد اهتمام داشته ، با رشد و توسعه نسبي مواجه بوده ايم
در شرايط كنوني نيز جداي از موضوع تحريم ها در صورت مبارزه با فساد ميتوانيم اقتصادي مقاوم با رشدي پايدار ايجاد كنيم
دكتر محمدرضا يزدي زاده

2019-07-21
تمامی حقوق این سایت برای مدرسه ی کسب و کار دانشگاه خواجه نصیر و موسسه گسترش علوم و فنون پایوران محفوظ می باشد. Ds:S.Alipour©2018
X