اعضای شورای سیاسیت گذاری و راهبری مدرسه

میثم علیرضایی [ رئیس مدرسه ی کسب و کار ]

 

حمید رضا تقی راد [ عضو شورای سیاستگذاری ]

 

کمال عقیق [ عضو شورای سیاست گذاری ]

 

محمد هادی زاهدی [ عضو شورای سیاست گذاری ]

 

سید حسین طاهری [ عضو شورای سیاست گذاری ]

 

تمامی حقوق این سایت برای مدرسه ی کسب و کار دانشگاه خواجه نصیر و موسسه گسترش علوم و فنون پایوران محفوظ می باشد. Ds:S.Alipour©2018
X